ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΚΠΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΛΟΓΙΣΜΙΚO (Εκπαιδευτικό, Υπολογιστικά Μαθηματικά, Στατιστική)