Μέλη της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής του ΠΜΣ

Δέσποινα Πόταρη (Πρόεδρος)

Καθηγήτρια

Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ

Γραφείο : 121, 

Τηλέφωνο : 210-7276512 , 

email : dpotari@math.uoa.gr 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Διδακτική Μαθηματικών (αντιλήψεις μαθητών, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, μελέτη διδασκαλίας στη σχολική τάξη).

Μάριος Πιττάλης (Αναπληρωτής Πρόεδρος)

Λέκτορας  Πανεπιστημίου Κύπρου

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Γραφείο: – 

Τηλέφωνο: –

e–mail: m.pittalis@ucy.ac.cy  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Ανάπτυξη της τρισδιάστατης γεωμετρικής σκέψης των μαθητών, και ανάπτυξη διδακτικών προγραμμάτων στα μαθηματικά που ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες και επιταχύνουν τη διαδικασία της γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών.

Γεώργιος Ψυχάρης

Αναπλ. Καθηγητής

Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ

Γραφείο : 111, 

Τηλέφωνο : 210-7276360 , 

e-mail : gpsych@math.uoa.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Διδακτική των Μαθηματικών

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου

Επικ. Καθηγήτρια

Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ

Γραφείο: 220, 

Τηλέφωνο: 210-7276387, 

e-mail: chrtriantaf@math.uoa.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Φιλοσοφία, Διδακτική των Μαθηματικών.

Δήμητρα Χριστοπούλου

Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ

Γραφείο : 215, 

Τηλέφωνο : 210-7276359 , 

email : christopdem@math.uoa.gr, chrdemet@yahoo.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Φιλοσοφία των Μαθηματικών, Φιλοσοφία της Λογικής, Επιστημολογία

Χρόνης Κυνηγός

Καθηγητής ΕΚΠΑ

Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γραφείο : 508, 

Τηλέφωνο : 210-7277508 , 

email:  kynigos@eds.uoa.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Διδακτική των Μαθηματικών – Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελένη Μανωλακάκη

Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

Γραφείο :  

Τηλέφωνο : 210-7275577 , 

email:  manolaka@phs.uoa.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Φιλοσοφία της Γλώσσας

Σιάλαρος Μιχάλης (Αναπληρωματικό Μέλος)

Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ

Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

Γραφείο :  

Τηλέφωνο : 210-7275533, 

email:  msialaros@phs.uoa.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Ιστορία και Ιστοριογραφία των Μαθηματικών Επιστημών στην Αρχαιότητα, Φιλοσοφία της Επιστήμης, Σχολιαστική Παράδοση της Ύστερης Αρχαιότητας, Πλατωνισμός

Διδάσκοντες από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θεοδόσης Ζαχαριάδης

Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ

Τμήμα Μαθηματικών

Γραφείο: 217, 

Τηλέφωνο: 210-727 6380, 

e-mail: tzaharia@math.uoa.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Συναρτησιακή Ανάλυση, Θεωρία Χώρων Banach, Διδακτική των Μαθηματικών.

Γρηγόρης Καλογερόπουλος

Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ

Τμήμα Μαθηματικών

Γραφείο: -, 

Τηλέφωνο: -, 

email:  gkaloger@math.uoa.gr  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Χρόνης Κυνηγός

Καθηγητής ΕΚΠΑ

Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γραφείο : 508, 

Τηλέφωνο : 210-7277508 , 

email:  kynigos@eds.uoa.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Διδακτική των Μαθηματικών – Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Στυλιανός Νεγρεπόντης

Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ

Τμήμα Μαθηματικών

Γραφείο: 206, 

Τηλέφωνο: 210 7276315, 

email:  snegrep@math.uoa.gr , snegrep@gmail.com    

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά, Ιστορία των Μαθηματικών

Σταύρος Παπασταυρίδης

Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ

Τμήμα Μαθηματικών  spapast@math.uoa.gr

Γραφείο: 325, 

Τηλέφωνο: 210-7276468, 

email: spapast@math.uoa.gr 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Άλγεβρα, Γεωμετρία, Θεωρία Πιθανοτήτων και Διδακτική των Μαθηματικών

Δέσποινα Πόταρη

Καθηγήτρια

Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ

Γραφείο : 121, 

Τηλέφωνο : 210-7276512 , 

email : dpotari@math.uoa.gr 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Διδακτική Μαθηματικών (αντιλήψεις μαθητών, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, μελέτη διδασκαλίας στη σχολική τάξη).

Ευάγγελος Ράπτης

τ. Καθηγητής

Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ

 

Γραφείο: 211, 

Τηλέφωνο: 210-7276347, 

email: eraptis@math.uoa.gr , eraptis@gmail.com

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Άλγεβρα

Παναγιώτης Σπύρου

π. Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ

Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ

Γραφείο: 117, 

Τηλέφωνο: 210-7276392, 

email: pspirou@math.uoa.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Διδακτική Μαθηματικών, Επιστημολογία

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου

Επικ. Καθηγήτρια

Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ

Γραφείο: 220, 

Τηλέφωνο: 210-7276387, 

e-mail: chrtriantaf@math.uoa.grΕρευνητικά Ενδιαφέροντα : Φιλοσοφία, Διδακτική των Μαθηματικών.

Δήμητρα Χριστοπούλου

Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ

Γραφείο : 215,

Τηλέφωνο : 210-7276359 , 

email : christopdem@math.uoa.gr, chrdemet@yahoo.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Φιλοσοφία των Μαθηματικών, Φιλοσοφία της Λογικής, Επιστημολογία

Γεώργιος Ψυχάρης

Αναπλ. Καθηγητής

Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ

Γραφείο : 111, 

Τηλέφωνο : 210-7276360 , 

e-mail : gpsych@math.uoa.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Διδακτική των Μαθηματικών

Βασιλείου Ευστάθιος

τ. Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ

Γραφείο : 119, 

Τηλέφωνο : 210-7276348

e-mail : evassil@math.uoa.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Διαφορική Γεωμετρία

 

Νικόλαος Μεταξάς

Μέλος ΕΔΙΠ

Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ

Γραφείο : 101, 

Τηλέφωνο : 210-7276409

e-mail : nmetaxa@math.uoa.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Διδακτική των Μαθηματικών

 

 

Διδάσκοντες από το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αθανάσιος Γαγάτσης

Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Γραφείο: – 

Τηλέφωνο: –

e-mail:  gagatsis@ucy.ac.cy

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Αναπαραστάσεις στη μάθηση των μαθηματικών, ο  ρόλος των εικόνων στην επίλυση προβλήματος, Ιστορία της Μαθηματικής Παιδείας, Επιστημολογικά, Διδακτικά και Οντογενετικά εμπόδια στη μάθηση των μαθηματικών, Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο σε σχέση με τη μάθηση των μαθηματικών

Λεωνίδας Κυριακίδης

Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Γραφείο:  

Τηλέφωνο: 

email:  kyriakid@ucy.ac.cy

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και ειδικότερα μέτρηση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού, της σχολικής μονάδας και, γενικότερα, του εκπαιδευτικού συστήματος.

Μάριος Πιττάλης

Λέκτορας  Πανεπιστημίου Κύπρου

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Γραφείο: – 

Τηλέφωνο: –

e–mail: m.pittalis@ucy.ac.cy  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Ανάπτυξη της τρισδιάστατης γεωμετρικής σκέψης των μαθητών, και ανάπτυξη διδακτικών προγραμμάτων στα μαθηματικά που ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες και επιταχύνουν τη διαδικασία της γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών.

Διδάσκοντες από άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Χαράλαμπος Σακονίδης

Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Γραφείο:  

Τηλέφωνο: –

e-mail: xsakonid@eled.duth.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Γνωστικές, κοινωνικές και πολιτισμικές παράμετροι της μαθηματικής εκπαίδευσης – Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στα μαθηματικά – Η τάξη ως πεδίο σύγκρουσης της μαθηματικής γνώσης  

Συντονιστές Εργαστηρίου

Σωτήρης Ζωιτσάκος

Δρ στη Διδακτική των Μαθηματικών

email: szoitsakos@math.uoa.gr  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Διδακτική των Μαθηματικών με έμφαση στη διδασκαλία της Ανάλυσης

Διονυσία Μπακογιάννη

Δρ στη Διδακτική των Μαθηματικών

email: dbakogianni@math.uoa.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Διδακτική των Μαθηματικών με έμφαση στη διδασκαλία της Στατιστικής

Γεωργία Πετροπούλου

Δρ στη Διδακτική των Μαθηματικών

email: gpetrop@math.uoa.gr  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Διδακτική των Μαθηματικών με έμφαση στην διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Κώστας Στουραϊτης

Δρ στη Διδακτική των Μαθηματικών

email: kstouraitis@math.uoa.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Διδακτική των Μαθηματικών με έμφαση στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Διοικητική-Γραμματειακή Υποστήριξη ΠΜΣ

Νίκος Χειλάκος

Γραμματεία  και Τεχνική Υποστήριξη ΠΜΣ

Γραφείο: Γραφείο 204 Β 

Τηλέφωνο : 210 727 6515

e-mail:  nchilak@math.uoa,.gr

Χάρις Μακρή,

Οικονομική Διαχείριση ΠΜΣ

Γραφείο: 204Β

Τηλέφωνο : 210 7276418, 

e-mail:  chmakri@math.uoa.gr