ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

Η Διδακτική των Μαθηματικών είναι ο επιστημονικός χώρος που αφορά στην έρευνα στη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών εστιάζοντας με αυτό τον τρόπο στη σχέση της έρευνας και της πρακτικής της διδασκαλίας.. Το ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών στοχεύει να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με την έρευνα στην Διδακτική των Μαθηματικών και τη σχέση της με τη διδασκαλία των μαθηματικών, αλλά και να ενδυναμώσει το υπόβαθρό τους σε ζητήματα μαθηματικού περιεχομένου, φιλοσοφίας των μαθηματικών και ιστορίας των μαθηματικών

Μέσα από τις σπουδές τους στο ΠΜΣ οι φοιτητές μας έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν διαδικασίες και φαινόμενα μάθησης των μαθηματικών, να σχεδιάσουν και να δοκιμάσουν διδακτικά εργαλεία που βασίζονται σε ερευνητικά αποτελέσματα, να εστιάσουν σε θέματα επαγγελματικής ενδυνάμωσης του εκπαιδευτικού, να διερευνήσουν σύγχρονα ρεύματα στη φιλοσοφία των μαθηματικών, να εμβαθύνουν σε ιστορικά μαθηματικά γεγονότα και τεχνικές αλλά και να συνδέσουν τόσο τα μαθηματικά όσο και τη διδασκαλία τους με την περιρρέουσα ιστορικο-κοινωνική ατμόσφαιρα.

Αξιοποιώντας την γνώση και την εμπειρία που αντλούν μέσα από τα μαθήματα του ΠΜΣ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπονούν εργασίες  στις οποίες συνθέτουν αξιόλογα αποτελέσματα από την Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα της Διδακτικής των Μαθηματικών με την ελληνική σχολική τάξη και διδακτική πρακτική. Πολλές από τις εργασίες αυτές, που έχουν εκπονηθεί κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών των φοιτητών μας, έχουν αποτελέσει ερευνητικές αναφορές που έχουν που έχουν δημοσιευτεί σε ερευνητικά περιοδικά της Διδακτικής των Μαθηματικών ή έχουν παρουσιαστεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές και έχουν δημοσιευτεί στα Πρακτικά των σχετικών συνεδρίων. Επίσης πολλοί μεταπτυχιακοί φοιτητές μας, έχοντας εξασφαλίσει κατάλληλο υπόβαθρο και εμπειρίες από τις μεταπτυχιακές σπουδές τους στο ΠΜΣ,  συνεχίζουν στο διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος Μαθηματικών στην περιοχή της Διδακτικής ή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Μαθηματικών αλλά και σε διδακτορικά ή άλλα ερευνητικά προγράμματα άλλων Α.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Η Διοίκηση του ΠΜΣ, από την έναρξη της λειτουργίας του μέχρι σήμερα, υποστηρίζει ένθερμα την ερευνητική δραστηριότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ και ενισχύει οικονομικά τη συμμετοχή των φοιτητών του σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια.