Αρχείο Διπλωματικών

 

Το αρχείο των διπλωματικών εργασιών θα το βρείτε εδώ.

 

 

«Από το 2017, η ακολουθούμενη πολιτική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την κατάθεση της Γκρίζας Βιβλιογραφίας διαμορφώθηκε με απόφαση της Συγκλήτου (22ας-9-2016 / Αρ. Κεντρικού Πρ: 1617006790 και 29ης-11-2016 / Αρ. Κεντρικού Πρ.: 1617011856), όπως αυτή τροποποιήθηκε με νέα απόφαση της Συγκλήτου της 25ης -7 -2017 /  Αρ. Κεντρικού Πρ: 1718001307 (ΑΔΑ: Ψ78Λ46ΨΖ2Ν-76Β), υποστηρίζει και ενθαρρύνει την επιλογή της  ελεύθερης και απρόσκοπτης πρόσβασης στο περιεχόμενο, λαμβάνοντας υπόψη:

το ψήφισμα της 71ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων (http://www.synodos-aei.gr/announcements.html),
τη Διακήρυξη του Βερολίνου για την Ανοιχτή Πρόσβαση στη Γνώση των Θετικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (https://openaccess.mpg.de/67671/BerlinDeclaration_gr.pdf),
τη Διακήρυξη της Βουδαπέστης για την Ανοικτή Πρόσβαση  (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/greek-translation-1).

Συγκεκριμένα,  η κατάθεση των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών πραγματοποιείται σε ψηφιακή μορφή και αποτελεί προαπαιτούμενο για τη χορήγηση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες και για να αναζητήσετε διπλωματικές εργασίες των αποφοίτων του ΠΜΣ πατήστε το σύνδεσμο https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/el/search.html »