Την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου και ύστερα από έκτακτη σύγκλιση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του ΠΜΣ έχουμε τα εξής:
 1. Τα μαθήματα του Εαρινού Εξάμηνου μπορούν να ξεκινήσουν από την Δευτέρα 12/2/2024 με μεθόδους εξ’αποστάσεως. Λεπτομέρειες στην eclass κάθε μαθήματος
2. Το μάθημα Δ23δ.Ειδικά Θέματα Διδακτικής: “STEM Εκπαίδευση”, θα γίνει στην Αγγλική, με εξ’ αποστάσεως διαδικασίες (Τα κριτήρια επιλογής θα ανακοινωθούν σύντομα), και θα δεχτεί περιορισμένο αριθμό φοιτητών. Η έναρξη του θα ανακοινωθεί από τους διδάσκοντες.
3. Οι διαλέξεις του μαθήματος  Δ15. Ιστορία των Νεώτερων Μαθηματικών θα γίνονται μέσω Webex σε όλη την διάρκεια του Εξαμήνου
4. Όλα τα μαθήματα έχουν ηλεκτρονική τάξη
5. Οι φοιτητές πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφούν στην ηλεκτρονική τάξη των μαθημάτων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν
6. Υλικό του μαθήματος και ενημερώση σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο πραγματοποίησης, τις απαιτήσεις και την εξέλιξη του μαθήματος θα ανακοινώνονται στην ηλεκτρονική τάξη.
7. Με βάση τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών ΕΚΠΑ και πιο συγκεκριμμένα το 10.2 στην σελίδα 14 του κανονισμού: ” Σε κάθε εξάμηνο, οι φοιτητές μπορούν να συγκεντρώσουν το ανώτερο τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.”
Αποφασίστηκε ότι πλέον τα μαθήματα που θα μπορεί να δηλώσει σε κάθε εξάμηνο ένας φοιτητής θα είναι Τέσσερα (4).