Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.