• Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024

15:00: Δ23. Ποσοτική Μεθοδολογία Έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών   Θα γίνει προφορική εξέταση μέσω πλατφόρμας. Θα ανακοινωθούν στην eclass του μαθήματος οι ώρες για όσους έχουν δηλώσει το μάθημα και σύνδεσμός σε πλαταφόρμα

Λ. Κυριακίδης

  • Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024

12:00: Δ27. Γεωμετρία  Η εξέταση του μαθήματος αναβάλλεται μέχρι να το επιτρέψουν οι συνθήκες για δια ζώσης εξέταση.  Θα υπαρξει σχετική ανακοίνωση εγκαίρως

Ε. Βασιλείου

  • Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024

10:00: Δ8. Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στη Διδακτική των Μαθηματικών  Δεν θα γινόντουσαν παρουσιάσεις αυτή την ημερομηνία, είχε κλειστεί η ημερομηνία για να υπάρχει η διαθεσιμότητα

Γ. Ψυχάρης

  • Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024

11:00: Δ31. Έρευνα στη Διδακτική Μαθηματικών και Διδακτική Πράξη  Σε περίπτωση που δεν είναι η σχολή ανοιχτή εκείνη την ημερομηνία σας έχει αποστείλει ερώτημα η κα. Πόταρη στα email όσων το είχαν δηλώσεί ώστε να αποφασίσετε ποια είναι η καλύτερη λύση. (Δείτε τα email σας)

Δ. Πόταρη

  • Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2023

15:00: Δ1. Διδακτική των Μαθηματικών Ι   Η εξέταση θα γίνει μέσω zoom γραπτώς. Λεπτομέρειες θα σας αναφέρει ο κ. Πιττάλης στο  μάθημα (αν δεν σας είπε ήδη στο μάθημα της Παρασκευής)

Μ. Πιττάλης