ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ.64450/11.10.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ: 4484/τ.Β΄/11.10.2020 στο πλαίσιο των μέτρων για την
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του Κορωναϊού (COVID-19) ανακοινώνεται ότι από Δευτέρα 19-10-2020 η εξυπηρέτηση του κοινού από τη Γραμματεία του ΠΜΣ θα γίνεται ηλεκτρονικά και μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις στο χώρο της Γραμματείας και κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Η Γραμματεία του Προγράμματος βρίσκεται στο Γραφείο 204 Β (πτέρυγα κεντρικής Γραμματείας) 2ος όροφος Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου.

Υπεύθυνη Γραμματείας: Διονυσία Μπακογιάννη

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Γραμματεία ΠΜΣ Διδακτικής και Μεθοδολογίας των Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Μαθηματικών – Γραφείο 204 Β (πτέρυγα κεντρικής Γραμματείας)
Πανεπιστημιόπολη 15784 Ζωγράφου

Τηλ: (+30) 210 727 6515
e-mail: dbakogianni@math.uoa.gr