Διημερίδα παρουσίασης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών

Η παρουσίαση/εξέταση των ΜΔΕ των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 και Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 με τηλεμετάδοση στους συνδέσμους που

Περισσότερα>>